Hur funkar bröstförstoringar?


Sammanfattning om bröstförstoringar

För att ändra formen eller storleken på brösten kan man göra en bröstförstoring. Det är ett vanligt förekommande plastikkirurgiskt ingrepp och går ut på att man opererar in ett bröstimplantat bakom bröstmuskeln eller bröstvävnaden. Att operera in bröstimplantatet bakom bröstmuskulaturen rekommenderas ofta eftersom det så finns mer vävnad mellan hud och implantat. Ytterligare en fördel är att det inte stör en mammografiundersökning. Ett vanligt implantat är mellan 200-600 ml och består av antingen silikon, silikongel eller koksalt. Man kan föra in bröstimplantaten via armhålan, bröstvecket, nedre delen av vårtgården eller via naveln. Den vanligaste metoden är via bröstvecket och den ovanligaste metoden är den där man går in via naveln. Ärren blir ofta diskreta och är i allmänhet 4-6 cm långa.

Olika ingrepp:

När man gör en bröstförstoring kan man välja att föra in bröstimplantatet på fyra olika sätt:

 • Bröstförstoring genom införing av implantat genom bröstvecket (submammärt/inframammärt).
 • Bröstförstoring genom införing av implantat genom naveln (transumbicalt).
 • Bröstförstoring genom införing av implantat genom nedre delen av vårtgården (areolärt/perareolärt).
 • Bröstförstoring genom införing av implantat genom armhålan (axilärt)

Vanligast är att man gör bröstförstoringsoperationen genom bröstvecket. Att operera genom naveln är ovanligt och många kliniker anger inte ens det som alternativ.
Implantaten som man använder vid bröstförstoring är oftast mellan 200-600 ml stora och kan bestå av olika material:

 • Bröstimplantat av silikon.
 • Bröstimplantat fyllda med koksaltlösning.
 • Bröstimplantat med koksaltlösning och solikongel (kan expanderas).

Dagens implantat är väldigt ”sega” och testade under stort tryck för att garantera att de inte brister eller går sönder. Bröstförstoringar kostar ganska mycket pengar och en stor del av kostnaden står just för tillverkningen av de dyra implantaten. Oavsett typ av implantat så är de omslutna av höljen av silikongummi (silikonelastomer) vars yta antingen är slät eller strukturerad. Den som ska göra bröstförstoring kan tillsammans med läkaren välja storlek och form på sitt bröstimplantat. Idag finns det över hundra olika former och storlekar på implantat.
En bröstförstoring görs genom att man lägger implantatet antingen framför bröstmuskeln (subglandulärt) eller under främre bröstmuskeln (submuskulärt).

Vilket ska man välja? Fördelar/nackdelar/fakta om olika ingrepp vid bröstförstoring

 • Bröstförstoring via bröstvecket är vanligast. Bröstkörteln påverkas ej. Kirurgen har full insyn vilket ökar säkerheten. Man kan välja att placera implantatet antingen över eller under bröstmuskeln. Vid bröstförstoringar genom bröstvecket används ofta koksaltsimplantat med strukturerad yta.
 • Bröstförstoringar via nedre delen av vårtgården ger ofta ärr som syns lättare. Ärren blir inte ”värre” men de hamnar mer i fokus. Vissa källor säger dock tvärtom och menar att ärren vid vårtgården är svårare att upptäcka än de vid bröstvecket.
 • Bröstförstoringar via nedre delen av vårtgården kan också innebära sämre känsel i bröstvårtan och en risk för svårigheter att amma föreligger.
 • Bröstförstoringar via nedre delen av vårtgården görs ofta då implantatet placeras subglandulärt (mellan muskel och bröstkörtel).
 • Att göra bröstförstoringen via armhålan innebär att det inte blir några fula ärr vid brösten. Minskar även risken för att komplikationer så som svårigheter för amning ska uppkomma.
 • Bröstförstoringar via naveln har inte studerats lika mycket som de övriga operationssätten och rekommenderas därför sällan. En fördel med denna metod är dock, liksom insättningen via armhålan, att inte ger ärrbildningar vid brösten.

Fördelar/nackdelar/fakta om olika bröstimplantattyper

 • Implantat med strukturerad yta är vanligast. Fungerar bra vid bröstförstoringar via bröstvecket (som är en av de vanligaste bröstförstoringsmetoderna).
 • Koksaltsimplantat sägs minimera ärren efter bröstförstoringar.
 • Koksaltsimplantat kan fyllas på efter att de har opererats in i kroppen.
 • Implantat med strukturerad yta sägs vara lättare att upptäcka.

Val av storlek vid bröstförstoring

 • Valet av implantatets storlek bör ställas i förhållande till den mängd vävnad som patienten har. Om det finns för lite vävnad kan implantatet börja skava och i värsta fall kan det bli komplikationer. Ytterligare en risk med ”för stora implantat/för lite vävnad”, är att det kan ge följden att brösten börjar hänga och bli slappa snabbare.
 • Det är lättare att se att brösten är förstorade om man har väldigt stora implantat eller om vävnaden inte står i rimligt förhållande med implantatets storlek.
 • En svensk klinik ger tipset att man kan fylla BH’n med rispåsar för att testa vilken storlek som passar. När man är nöjd kan man tömma riset och se hur många kubikcentimeter det är. En deciliter är ca 100 kubikcentimeter (cc).

Subglandulärt eller submuskulärt?

 • Det är lättare att se eller upptäcka en bröstförstoring om implantaten har placerats subglandulärt (framför främre bröstmuskeln).
 • Vid subglandulär placering av bröstimplantatet går man ofta in genom nedre delen av vårtgården. Detta kan innebära sämre känsel och svårigheter att amma (jämfört med submuskulär placering där bröstimplantatet placeras bakom bröstmuskeln).
 • En submuskulär placering (bakom bröstmuskeln) ger ofta effekten att implantatet känns mindre genom huden. Minskar även risken för hängiga bröst samt innebär lättare mammografiundersökning.
 • Nackdelar med submuskulär placering är längre operationstid och längre återhämtning jämfört med subglandulär placering.

Konsultation/ Föreberedelse:

Före en bröstförstoring får du träffa din läkare för konsultation om hur ens operation ska genomföras, vilka implantat som kan användas, information om risker m.m. Innan man kommer till kliniken så kan det vara bra om man har tänkt igenom vilken storlek man skulle vilja ha på implantatet. En svensk klinik ger på sin hemsida tipset om att man kan fylla BH’n med rispåsar för att pröva vilken storlek som kan komma att passa och se bra ut. När man är nöjd kan man tömma riset och se hur många kubikcentimeter det är. En deciliter är ca 100 kubikcentimeter (cc). Vidare kan man kolla på bilder av bröst som man tycker ser bra ut och sedan ta med dem till själva konsultationen. På vissa kliniker får man prova implantatsattrapper så det kan vara en god idé att ta med en BH av den storlek som man vill kunna fylla ut efter bröstförstoringen.
Ofta tar konsultationen med läkaren ca en halvtimme. Ibland tillkommer en avgift på ca 500 kr. Under konsultationen kommer brösten att mätas och undersökas. Därefter diskuterar man om vilken form, storlek och typ av bröstförstoring som kan vara passande. Vidare bestäms om det ska vara lokalbedövning eller narkos samt vad man ska tänka på före operationen (föda, rökning, medicinering m.m.). På vissa kliniker förekommer som sagt även att patienten får testa bröstimplantatsattrapper under konsultationen.

Före operationen:

Från kliniken får man förhållningsregler om hur man ska sköta sig före bröstförstoringen. Man får reda på vad man ska äta och dricka, vad som gäller beträffande rökning och medicinering. För att minska risken för infektion under bröstförstoringsoperationen kommer du att få tvätta dig extra noga före operationen. Detta innebär ofta dubbla duschningar dagen före bröstförstoringen och ytterligare en dusch på morgonen innan man åker till kliniken. Ibland rekommenderas att man ska använda apotekets Hebiskrub eller Decutan. Under natten före bröstförstoringsoperationen brukar det vara bra att även sova i nya rena sängkläder. Allt för att minimera risken för infektion under operationen. Innan operationen kan det även vara bra att ha bestämt med en vän som kan ta hand om en under de närmaste två dygnen (köra hem, hjälpa med kläder o.s.v.). Det kan även vara skönt att till kliniken ta med mjuka byxor och en tröja med knäppning framifrån.

Under operationen:

Eftersom det huvudsakligen finns fyra olika sätt att göra en bröstförstoringsoperation (genom armhålan, genom bröstvecket, under bröstvårtan och genom naveln) så kan själva operationsproceduren komma att se lite olika ut. Gemensamt är att en bröstförstoring normalt tar 35-60 minuter och att vanligaste sakerna som händer under en bröstförstoringsoperationen är följande:

 1. Operationssalen steriltvättas.
 2. Patienten får lokalbedövning/narkos.
 3. Kirurgen märker ut var snittet ska läggas.
 4. Kirurgen lägger ett 3-6 cm långt snitt (var snittet läggs beror på vilken typ av insättning det rör sig om).
 5. En ficka formas där implantatet ska stoppas in.
 6. Bröstimplantatet förs in och läggs på plats.
 7. Snittet sys igen.
 8. Samma procedur upprepas på det andra bröstet.

Efter operationen:

Det kan vara intressant att veta vad som händer efter en bröstförstoring och vad man kan tänka på. Rent fysiskt så blir bröstvårtorna och brösten lite svullna och känsliga för beröring de första dagarna.  Det är för att huden anpassar sig till den nya situationen. För att stödja och få hjälp med positionering kan man använda en s.k. ”postoperativ BH”, sport-BH eller tryckförband. Man blir även trött några dagar efter operationen. Ofta kan man dock återgå till arbetet inom några dagar efter bröstförstoringen. Återhämtningstid kan dock variera så man ska hålla kontakt med sin klinik och fråga när det kan vara rimligt att återgå till träning, solning m.m. Angående ärren så nämner en svensk klinik på sin hemsida att ärren tejpas 3-6 månader och att man ska byta tejpen ungefär var femte dag. Tejpen verkar för att platta till ärret och hålla ihop det.
Viktigt att tänka på:

 • Återhämtningstid varierar från person till person.
 • Om brösten värker, svullnar eller om något känns fel: kontakta din läkare.
 • Promenader är bra efter bröstoperationen eftersom det är bra för cirkulationen.
 • Snittiden för att kunna återgå till vanlig fysisk aktivitet är ca. fem veckor. Konsultera dock med din läkare innan du börjar träna ordentligt.
 • Det är viktigt att det inte kommer in svett i såren medan de läker. Byt tejp enligt läkarens råd och träna endast efter läkarens rekommendationer.
 • Att bada efter en månad är oftast ok, men undvik att sänka ner brösten i vatten de första veckorna.
 • Undvik solande i början. Konsultera med läkaren.
 • När läkaren har sagt att det är ok att börja träna så ska man tänka på att använda en bra sport-BH. Efter en bröstförstoring blir brösten tyngre så man ska ha bra stöd då man t.ex. är ute och joggar.
 • Om du är osäker: Ring till din läkare och fråga.

Comments on this entry are closed.

{ 1 trackback }