Moralisering och tänkvärdheter


Trots att bröstförstoringar är ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen i Sverige är bröstförstoringar fortfarande ett kontroversiellt ämne. Alla har åsikter om bröstförstoringar. Vissa människor tycker att det är onaturligt att göra och att man ska trivas med sin kropp. Andra ser inget fel med det utan ser det som en av nycklarna till ett lyckligare liv. Från vissa håll hör man åsikter om att det ger ett förvrängt kroppsideal hos unga flickor och från andra håll hör man om lyckade bröstförstoringar efter bröstcancer.

I slutändan är det alltid upp till individen att bestämma över sin egen kropp. Många kliniker tar upp de moraliska aspekterna av bröstförstoringar. På denna sidan kan du läsa om vad som klinikerna säger om följande frågeställningar:

 • Vem är lämpad att genomgå bröstförstoring?
 • Vem är inte lämpad att genomgå en bröstförstoringsoperation?
 • Varför genomgår kvinnor bröstförstoringar?
 • Moraliska aspekter?

Vem är lämpad att genomgå bröstförstoring?

Ofta nämner klinikerna att de kandidater som är bäst lämpade är de som söker förbättring av sitt utseende snarare än perfektion av sitt utseende. 18 år rekommenderas ofta samt att man ska vara vid god mental och fysisk hälsa. Hälsan värderas framför hög ålder.

Vem är inte lämpad att genomgå en bröstförstoringsoperation?

Bröstförstoringar nekas generellt till kvinnor som:

 • är under 18 år gamla.
 • är gravida eller ammar.
 • har en infektion i kroppen.
 • har bröstcancer eller är under behandling.
 • har dålig mental eller fysisk hälsa.

Varför genomgår kvinnor bröstförstoringar?

Det kan finnas många anledningar till att kvinnor genomgår bröstförstoringar. Här är några exempel som står skrivna på olika plastikklinikers hemsidor:

 • För att finna emotionellt välbefinnande.
 • För att återskapa/förbättra form efter amning.
 • För att återskapa/förbättra efter bröstcancer.
 • För att skapa proportion och symmetri i kroppen.

Vilka moraliska aspekter lyfts fram av klinikerna?

Många kliniker värnar om att patienten ska vara välinformerad och verkligen ha tänkt igenom alla alternativ. De nämner att de bäst lämpade är de som söker förbättring och inte perfektion av sitt utseende. Vidare nämns att bröstoperationer kan ge personlig tillfredsställelse men att att det inte en garanti för att bli lycklig eller att för folk kommer att behandla personen annorlunda.

Comments on this entry are closed.