Skador/komplikationer vid bröstförstoringar


Även om bröstförstoringar idag är en av de allra vanligaste kirurgiska ingreppen bör man vara medveten om vilka risker det kan innebära att genomgå en bröstförstoring. Oftast går operationerna bra men det händer att det blir komplikationer så som sprickor i implantatet, kapselkontraktur och infektioner. Här kan du läsa mer om risker och komplikationer vid bröstförstoring.

Aktuellt: Skandal med implantat från PIP (Poly Implantat Prothese)

Den 23 december 2011 skrev det i nyheterna att den franska implantatstillverkaren PIP (Poly Implantat Prothese) har använt icke-medicinsk silikon i implantaten. Inga vetenskapliga belägg finns för att de franska implantaten kan leda till cancer. Trots detta rekommenderar de franska myndigheterna att att kvinnor med PIP-implantat (30000 i Frankrike!) ska låta operera bort sina implantat som en försiktighetsåtgärd. Implantaten har i Europa sålts främst i Frankrike; Storbritannien, Spanien, Italien, Tyskland och Ukraina. Många implantat har sålts även till Venezuela, Colombia, Argentina och Chile skriver AFP news. Företaget som har sålt implantantaten har gått i konkurs och många kvinnor världen vill stämma PIP. I Frankrike har myndigheterna gått ut med att operationer för att ta bort implantaten kommer att betalas av staten. Aftonbladet skriver att 2500 kvinnor i Sverige bär implantat från tillverkaren PIP. Kontakta din klinik och fråga vilken modell du bär på eller vilka fabrikat de använder. Det är ännu inte fastlagt vetenskapligt om PIP’s impantat ger upphov till cancer. Det man vet är att:

  • 8 kvinnor upptäckt cancer efter att ha opererat ut sina PIP-implantat.
  • Av 30000 PIP-implantat i Frankrike har 1000 gått sönder
  • Silikonet från PIP är icke-medicinskt
  • Mannen bakom PIP (Poly Implantat Prothese) var 23 dec 2011 eftersökt av Interpol

25 dec 2011

Misslyckat estetiskt resultat efter bröstförstoring

Det finns risk för att brösten ska se konstiga ut efter en bröstförstoring. Det kan t.ex. vara att ärren ser fula ut. Sköter man ärren under läkningen efter läkarens råd (byta tejp m.m.) så är det dock ovanligt. En submuskulär placering av implantatet kan enligt vissa kliniker minska risken för fula ärr. Vidare kan det hända att implantatet inte hamnar på rätt plats, får rätt mjukhet eller är för stort så att det tänjer på huden. Detta är ovanligt men det är alltid bra att prata om det med sin läkare innan man gör bröstförstoringen. Vissa kliniker erbjuder gratis “remake” och det känns ju naturligtvis bra för patienten att känna till på förhand. Om man känner sig orolig för komplikationer ska man alltid prata med sin kirurg om detta eftersom det är han/hon som vet mest om ens egen bröstförstoringsoperation.

Ruptur efter bröstförstoringar

En ruptur innebär att det blir en spricka i silikonhöljet på bröstimplantatet. Det kan inträffa allt ifrån några månader efter bröstförstoringen till flera år efter bröstförstoringen.Detta är väldigt ovanligt. Dagens bröstimplantat trycktestas under väldigt högt tryck och det är osannolikt att de går sönder. Möjliga orsaker till rupturer kan dock vara att kirurgiska instrument har skadat implantaten under införande eller dränering, fysisk påverkan utifrån, överfyllt eller underfyllt koksaltsimplantat, tryck under mammografi eller bröstförstoringsoperation via naveln (eftersom få studier har gjorts på denna metod). Skillnaden på en ruptur på en koksaltsprotes och en silikonprotes är att en koksaltsprotes faller samman vid en ruptur medan en silikonprotes blir hårdare med tiden. Om man känner sig orolig för komplikationer i samband med bröstförstoringar ska man alltid prata med sin kirurg om detta eftersom det är han/hon som vet mest om ens egen bröstförstoringsoperation.

Kapselkontraktur efter bröstförstoringar

Efter en infektion, vätskeansamling eller blödning kan s.k. kapselkontraktur förekomma. Det innebär att bindvävskapseln (som kroppen skapar naturligt) runt implantatet stramar åt och klämmer åt själva implantatet. Detta kan innebära att man måste byta ut eller korrigera implantatet. Enligt en klinik drar kapseln ihop sig på 2-10% av deras patienter och 60% av de som för en kapselsammandragning får den inom det första halvåret efter operationen. Detta är dock ofarligt och kan korrigeras med en operation.Om man känner sig orolig för komplikationer i samband med bröstförstoringar ska man alltid prata med sin kirurg om detta eftersom det är han/hon som vet mest om ens egen bröstförstoringsoperation.

Infektioner efter bröstförstoringar

Liksom vid alla kirurgiska ingrepp kan infektioner förekomma. Vanligtvis uppkommer infektionen någon vecka efter operationen och botas då med antibiotika. Eftersom infektioner i samband med implantat är mer svårbehandlad än vanliga infektioner, är det inte alltid att det lyckas med antibiotika. Då kan det behövas att man plockar ut implantatet och väntar med att sätt tillbaks det tills infektionen är borta. Om man känner sig orolig för komplikationer i samband med bröstförstoringar ska man alltid prata med sin kirurg om detta eftersom det är han/hon som vet mest om ens egen bröstförstoringsoperation.

Vätskeansamlingar (Hematom/Serom)

I samband med bröstförstoringar kan det ske vätskeansamlingar i hålighet vid brösten. Om det samlas blod kallas ansamlingen “hematom” och om det är blodserum (gulaktig transparent vätska från koagulerat blod) så kallas vätskeansamlingen  “serom”. Dessa vätskeansamlingar kan uppkomma vid en operation och ge infektion eller kapselkontraktur som följd. Kroppen läker själv mindre seratom/heratom. Är de större så kan man behöva dränera och det kan då finnas risk att man skadar höljet kring implantatet (ruptur). Om man känner sig orolig för komplikationer i samband med bröstförstoringar ska man alltid prata med sin kirurg om detta eftersom det är han/hon som vet mest om ens egen bröstförstoringsoperation.

Nedsatt känsel efter bröstförstoringar

Att göra sin bröstförstoring genom att placera implantatet genom ett snitt vid nedre delen av vårtgården kan medföra förändrad känsel i bröstvårtan. Hos vissa blir den sämre, hos andra blir den bättre eller oförändrad. Känselskillnaden kan bli tillfällig eller permanent. Enligt flera kliniker återkommer känslan i de flesta fall helt. Om man känner sig orolig för komplikationer i samband med bröstförstoringar ska man alltid prata med sin kirurg om detta eftersom det är han/hon som vet mest om ens egen bröstförstoringsoperation.

Amning/graviditet

Bröstförstoringar kan påverka kvinnans förmåga att amma. Störst sannolikhet att störa amningsfunktionen har operationen där man sätter in implantatet genom ett snitt under kvinnans vårtgård. Det som rubbas är ofta förmågan att producera mjölk. Enligt de flesta kliniker är detta dock ovanligt. Om man känner sig orolig för komplikationer i samband med bröstförstoringar ska man alltid prata med sin kirurg om detta eftersom det är han/hon som vet mest om ens egen bröstförstoringsoperation.

Vilka försiktighetsåtgärder kan man tänka på innan en bröstförstoring?

Man bör inte göra en bröstförstoring om man:

  • har ett svagt immunförsvar.
  • har dålig blodförsörjning till bröstvävnad.
  • har lupus eller sklerodermi (autoimmuna sjukdomar).
  • har sjukdomar som påverkar blodets förmåga att koagulera samt kroppens förmåga att läka.

Om man känner sig orolig för komplikationer i samband med bröstförstoringar ska man alltid prata med sin kirurg om detta eftersom det är han/hon som vet mest om ens egen bröstförstoringsoperation.

Comments on this entry are closed.

{ 1 trackback }